Budoucnost

Máj Národní se mění v moderní centrum plné rozmanitých služeb a zážitků. Moderní eskalátory s prosklenými boky a osvětlením budou propojovat jednotlivá podlaží, přičemž dva z nich povedou přímo do supermarketu v prvním podzemním podlaží a nahradí původní strmé schodiště.

Třetí a čtvrté podlaží se stanou multifunkčním zábavním prostorem pro návštěvníky ve věku od 6 do 99 let. Páté podlaží bude věnováno rodinám s dětmi, nabízející bezpečné prostředí pro malé dobrodruhy a pohodlné prostředí pro rodiče. Interaktivní expozici o historii Prahy, která provede návštěvníky od orloje přes Golema a husitské války až po současnost najede v šestém patře.

Sedmé patro se promění ve fascinující zážitek z nakupování, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout nebo zakoupit ikonické postavy z filmů Marvel a DC. Osmé podlaží nabídne stylový bar s úchvatným výhledem na panorama Prahy. Máj Národní se stává symbolem moderního městského života, kde se spojují nákupy, zábava, vzdělávání a relaxace v jednom dynamickém prostoru.

Rekonstrukce

Od počátku rekonstrukce projektu se na něm podílejí původní autoři, architekti Martin Rajniš a Johny Eisler, spolu s památkáři. Renovaci vede Age project jako hlavní architekt. Během plánování a realizace projektu se podařilo najít vhodná architektonická a technická řešení, která umožňují integraci moderních funkcí do objektu, aniž by byly narušeny hodnoty kulturní památky, kterou budova představuje od roku 2006. Cílem bylo zajistit, aby nové funkce splňovaly současné požadavky, přičemž se respektovala historická a kulturní hodnota budovy.

Rekonstrukce, jejíž celkové náklady přesahují čtyři miliardy korun, byla zahájena v červenci 2022. Práce na projektu provádí stavební společnost Metrostav, která se specializuje na náročné stavební projekty. V rámci této rekonstrukce se nejen modernizuje a obnovuje vnější vzhled budovy, ale také se implementují moderní technologie a infrastruktura, které zajistí její dlouhodobou udržitelnost a funkčnost. Výsledkem má být objekt, který splňuje nejvyšší standardy současné architektury, přičemž si zachovává svou historickou hodnotu a význam pro kulturní dědictví.

Historie

V období meziválečného Československa, konkrétně v roce 1930, se na Národní třídě v Praze postavil Obchodní dům Máj jako symbol modernity a prosperity té doby. Byl to architektonický klenot navržený Josefem Gočárem, významným představitelem české moderny.

Architektonicky se Obchodní dům Máj vyznačoval funkcionalistickým stylem, který zdůrazňoval čisté linie, prosklené fasády a účelné využití prostoru. Tato budova byla v mnoha ohledech průkopnická, a to jak v architektonickém designu, tak i v technologických inovacích.

Budova nabízela prostor pro obchody, kavárny a restaurace. Stala se místem, kde se setkávala společenská elita, umělci a obchodníci. Obchodní dům Máj byl nejen místem obchodu, ale i kulturního dění, a to nejen díky své centrální poloze v Praze, ale také díky své architektonické a společenské prestiži.

Během druhé světové války utrpěl Obchodní dům Máj vážné škody. Hned po válce byl však opraven a znovu otevřen pro veřejnost. Během komunistické éry byl provoz Obchodního domu Máj kontrolován státem, ale i přesto zůstal důležitým obchodním centrem.

Po pádu komunismu v roce 1989 prošel Obchodní dům Máj řadou proměn a modernizací. Původní funkcionalistická architektura byla respektována, ale interiéry byly přizpůsobeny současným obchodním trendům a potřebám zákazníků. Přesto si zachoval svůj historický význam a stále přitahuje návštěvníky svou unikátní atmosférou.

Dnes je Obchodní dům Máj stále důležitou součástí pražského obchodního a kulturního života. Jeho historie, architektura a prestiž z něj činí jedno z nejvýznamnějších míst ve městě.

Od roku 1990 fungoval Obchodní dům Máj pod správnou státu. 1. ledna 1991 byl v rámci privatizace změněn na akciovou společnost, 30. září 1995 se pak akciová společnost zrušila a došlo ke sloučení se společností KMART ČR. V roce 1996 byla společnost odkoupena Tescem, načež se i změnilo jméno na Tesco Stores ČR a. s.. V Roce 2018 byl dům prodán české společnost AMADEUS Real Estate.

Registrace